Legislatie

Informații despre comercializarea Licențelor Software

Software-ul dezinstalat și șters de pe un dispozitiv poate fi revândut (Hotărârea în cauza C-128/11 din 2012) Decizia CJEU spune că “Niciun producător de software nu se poate opune revânzării licențelor sale folosite“, permițând utilizarea programelor sale descărcate de pe internet.

 

Dreptul exclusiv de distribuire a unei copii a unui program pentru calculator, acoperit de o astfel de licență, este epuizat la prima sa vânzare. ”Aceasta înseamnă că vânzarea licențelor software „folosite” și redundante este legală.

 

Această hotărâre a creat un cadru legal și sigur pentru întreaga Uniune Europeană, asigurând o concurență loială și sănătoasă pe piața europeană.

 

Hotărârea mai precizează că:

Licențele de software perpetue pot fi tranzacționate în mod liber. Dacă achiziționați o licență software perpetuă, o puteți vinde în aceleași condiții.

 

• Drepturile de distribuție ale producătorului sunt epuizate la prima vânzare a software-ului. Clienții care au cumpărat un program pentru calculator pe o piață liberă au dreptul să utilizeze software-ul achiziționat.

 

• Chiar dacă revânzarea software-ului este interzisă în mod specific prin acordul de licență, titularul drepturilor de autor nu se mai poate opune revânzării acelei copii. Contractul de licență este supus legii europene și punctele care sunt în conflict cu legea europeană sunt nule (acest lucru se aplică în principal „software-ului OEM”).

 

• Nu există nicio diferență în cee ace privește modul de distribuție. Software-ul poate fi distribuit pe CD/DVD (licențe fizice) sau online (licențe digitale). Deținătorul drepturilor de autor nu poate solicita o remunerație adecvată pentru revânzarea ulterioară a licenței software, deoarece remunerația corespunzătoare a fost obținută după prima vânzare.

 

Puteți citi mai multe despre acest subiect aici:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094ro.pdf

2000

Curtea Federală de Justiție din Germania a decis că un program pentru calculator (versiune OEM), care a fost introdus pe piață de către producător sau cu acordul acestuia, poate fi distribuit în continuare chiar și fără hardware-ul asociat.

– Decizia Curții Federale de Justiție din 6 iulie 2000, dosar nr. I ZR 244/97 (în limba germană)

2001

Directiva 2001/29/CE a UE publicată în mai 2001 a armonizat epuizarea drepturilor de autor pe care se bazează întregul concept de software folosit.

„Prima vânzare a originalului unei opere sau a unor copii ale acesteia în cadrul Comunității de către titularul dreptului de autor sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestuia în cadrul Comunității.”

– Extras din Directiva UE 2001/29/CE

2005 

În cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Olanda) în case C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV/Staatssecretaris van Financiën (în limba engleză) din mai 2005 se arată că:

Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate [articolul 4 litera (c) a doua propoziție din Directiva 91/250]. În consecință, primul achizitor poate transfera efectiv proprietatea reprodusă către o terță parte fără a fi nevoie de consimțământul autorului. Așadar, primul achizitor poate dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar.

În calitate de achizitor legal al suportului de date original, un terț este, de asemenea, autorizat să utilizeze programul înregistrat pe suport în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput. Interdicția contractuală privind transferul dreptului de utilizare pe care producătorul a convenit-o cu primul cumpărător nu este obligatorie pentru terți.

2006

Tribunalul regional din Hamburg a confirmat că epuizarea drepturilor de autor se aplică și în cazul copiilor individuale ale unui program de calculator achiziționate prin intermediul acordurilor de licențiere de volum ale Microsoft.

– Hotărârea Tribunalului regional din Hamburg în case 315 O 343/06 (în limba germană)

2009

„Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate, cu excepția dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.”

– Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului

2012

„Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revânzării licențelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descărcate de pe internet.”

„Dreptul exclusiv de distribuție a unei copii a unui program pentru calculator acoperită de o astfel de licență se epuizează la prima sa vânzare.”

Pe de altă parte, epuizarea dreptului de distribuție se extinde asupra copiei programului pentru calculator vândute, astfel cum a fost corectată și actualizată de către titularul dreptului de autor.”

„În plus, Curtea precizează că dobânditorul inițial al unei copii materiale sau imateriale a unui program pentru calculator, cu privire la care dreptul de distribuție al titularului dreptului de autor este epuizat, trebuie să facă inutilizabilă copia descărcată pe calculatorul său în momentul revânzării acesteia.”

– Decizia Curții de Justiție, case C-128/11, UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

2016

Achizitorul inițial al unei copii de program pentru calculator, însoțită de o licență de utilizare nelimitată, poate revinde acea copie și licența sa unui nou achizitor.

– Decizia Curții de Justiție, case C-166/15, Aleksandrs Ranks și Jurijs Vasievics (în limba engleză)